Home   |   Produkty & Serwis   |   Nowości   |   Partnerzy   |   Sklep

Nasza oferta:

Sunset E-20

SunSet E20

Sztandarowy przyrząd Sunrise Telecom przeznaczony do badania traktów cyfrowych PCM i syganlizacji międzycentralowej. Standardowe wyposażenie satnowi : 2xTx i 2xRx, wbudowany głośnik i mikrofon, testy G.821 G.826 i M.2100, alnaliza charakterystyki impulsu, generator sygnału i miernik poziomu. Opcjonalnie analiza protokołów sygnalizacyjnych: MF-R2 , CAS, SS7 (do warstwy 4); DSS1, V.5.1, i V.5.2, QSIG, GSM. Sunset E20 może być wyposażony w interfejsy transmisji danych V.24, X.21, V.35 i G.703 co-directional oraz protokół Frame Relay. Dzięki zastosowaniu wymiennych wkładek pamięci przyrząd ma nieograniczone możliwości zmian oprogramowania wewnętrznego oraz instalacji dodatkowych opcji.

Krótki opis urządzenia:

Sunset E-20 w swojej podstawowej konfiguracji jest testerem traktów PCM (30, 31, unframe) posiada dwa odbiorniki i jeden nadajniki (120 i 75 om), umożliwia następujące pomiary:

- pomiar bitowej stopy błędu (BERT) zgodnie z zaleceniem G.821 i M.2100 w zakresie nx64kbit/s
- pomiar blokowej stopy błędu (BLERT)
- pomiar stopy błędu na traktach pracujących w oparciu o CRC-4 zgodnie z zaleceniem G.826
- pełen drop-insert pozwalający na testowanie wybranych szczelin (kanałów) przy zachowaniu regularnego serwisu pozostałych
- graficzną reprezentację impulsu z analizą parametrów narastania i opadania zbocza, trwania sygnału oraz jego poziomu
- pomiar tłumienia występującego na badanym trakcie
- pomiar częstotliwości obieranej oraz porównanie częstotliwości dwóch traktów w stosunku do siebie lub do własnego źródła odniesienia
- pomiar poślizgów i wandera
- analizę i definiowanie słowa ramki i wieloramki
- dostęp do szczelin sygnalizacyjnych
- dostęp audio do wybranego kanału umożliwiając odsłuch, prowadzenie rozmowy (wbudowany mikrofon)
- wysyłanie przestrajanego w zakresie pasma rozmównego generatora do wybranej szczeliny
- ustawianie bitów ABCD w celu zaznaczenia zajętości używanego kanału
- pomiar częstotliwości i poziomu odbieranego sygnału w wybranej szczelinie
- graficzną reprezentację ustawionej konfiguracji pomiarowej
- graficzną reprezentację wyników pomiarów - histogramy, rozdzielczość rejestracji 1 minuta
- pamięć pozwalającą zarejestrować ponad 100 pełnych testów ze znacznikiem czasowym

Przyrząd jednak nie ogranicza się do w/w pomiarów i umożliwia w sposób prosty dla użytkownika rozbudowę. Wyposażając Sunset E-20 w opcję SS-600 uzyskujemy możliwość testowania najważniejszych styków transmisji danych: V.35, V.11/X.21, V.24 oraz G.703 co-directional.

Tak uzbrojony przyrząd jest pełnym testerem sieci cyfrowej WAN i umożliwia:
- pomiary stopy błędu zgonie z zaleceniem G.821
- ustawianie i śledzenie stanów na poszczególnych żyłach sygnalizacyjnych
- rejestrację zmian stanów - graficzną i numeryczną z rozdzielczością 1ms
- testowanie multiplexerów
- emulowanie multiplexera
- SW-603 Frame Relay z emulacją strony użytkownika (transmisja danych) - opcja
- SW-603N Frame Relay z emulacją sieci

W przypadku zastosowania Sunset'a E-20 do analizy wymiany sygnalizacji międzycentralowej należy wyposażyć go w następujące opcje:

 

  SW-610 ISDN PRI (DSS1)
  SW-613 QSIG monitor
  SW-630 V.51 &V.52 monitor oraz dostęp do trzech szczelin (SW-631)
  SW-640 analizowania sygnalizacji SS#7 (MTP, SCCP, TCAP)
  SW-641 analiza TUP
  SW-642 analiza ISUP
  SW-643 analiza INAP
  Inne dla sieci GSM

 

Po zapoznaniu się z powyższym opisem można się zorientować, że Sunset E-20 jest przyrządem prostym do rozbudowy, posiadającym wiele możliwości pomiarowych.

Różna konfiguracja tworzy z Sunseta E-20:

- tester sieci transmisji danych

  analizator sygnalizacji QSIG
  analizator sygnalizacji V.5x
  analizator sygnalizacji SS#7
  tester dostępu ISD PRI
  analizatora frame Relay
  wszystkie te funkcje za zarazem

Na pierwszy rzut oka istnieje duże podobieństwo do Sunset'a E-10, lecz nowy E-20 został stworzony w oparciu o odrębny projekt tak sprzętu jak i oprogramowania co sprawia, że jest szybszy i może gromadzić więcej informacji.

 

  PCM/PDH/SDH
  ISDN
  sygnalizacja
  analogowe/xDSL
  transmisja danych
  optyka/światłowody
  mikroskopy
  synchronizacja

 

 

       Mapa serwisu   |    Kontakt

© 2001 SoHo ART.  Wszelkie prawa zastrzeżone.