Home   |   Produkty & Serwis   |   Nowości   |   Partnerzy   |   Sklep

Nasza oferta:

Sunset E-8

Urządzenie zaprojektowane z myślą o testowaniu transmisji danych oraz PCM (PCM30,PCM31,nieramkowy). Przyrząd ma dwa odbiorniki i jeden nadajnik (120 i 75 om). Standardowo wyposażony jest w opcję testowania transmisji danych. Dodatkowo uzupełniony w odpowiednie złącza do standardów V.35 X.21 V.24 i G.703 , co-directional - jest pełnym testerem sieci WAN. Opcjonalnie rozbudowa o protokół FRAME RELAY.

Krótki opis urządzenia:

Sunset E-8 w swojej podstawowej konfiguracji jest testerem traktów PCM (30, 31, unframe) posiada dwa odbiorniki i jeden nadajnik (120 i 75 om), umożliwia następujące pomiary:

- pomiar bitowej stopy błędu (BERT) zgodnie z zaleceniem G.821 i M.2100 w zakresie nx64kbit/s
- pomiar blokowej stopy błędu (BLERT)
- pomiar stopy błędu na traktach pracujących w oparciu o CRC-4 zgodnie z zaleceniem G.826
- pełen drop-insert pozwalający na testowanie wybranych szczelin (kanałów) przy zachowaniu regularnego serwisu pozostałych
- graficzną reprezentację impulsu kodu HDB3 z analizą parametrów narastania i opadania zbocza, trwania sygnału oraz jego poziomu
- pomiar tłumienia występującego na badanym trakcie
- pomiar częstotliwości obieranej oraz porównanie częstotliwości dwóch traktów w stosunku do siebie lub do własnego źródła odniesienia
- pomiar poślizgów i wandera
- analizę i definiowanie słowa ramki i wieloramki
- dostęp do szczelin sygnalizacyjnych
- dostęp audio do wybranego kanału umożliwiając odsłuch, prowadzenie rozmowy (wbudowany mikrofon)
- wysyłanie przestrajanego w zakresie pasma rozmównego generatora do wybranej szczeliny
- ustawianie bitów ABCD w celu zaznaczenia zajętości używanego kanału
- pomiar częstotliwości i poziomu odbieranego sygnału w wybranej szczelinie
- graficzną reprezentację ustawionej konfiguracji pomiarowej
- graficzną reprezentację wyników pomiarów - histogramy, rozdzielczość rejestracji 1 minuta
- pamięć pozwalającą zarejestrować ponad 100 pełnych testów

Przyrząd jednak nie ogranicza się do w/w pomiarów i umożliwia w sposób prosty dla użytkownika rozbudowę. Standardowo wyposażony w opcję transmisji danych, wymaga tylko wyposażenia w odpowiednie złącza dla standardów: V.35, X.21, V.24 i G.703 co-directional.

Tak uzbrojony przyrząd jest pełnym testerem sieci cyfrowej WAN i umożliwia:

- pomiary stopy błędu zgonie z zaleceniem G.821
- ustawianie i śledzenie stanów na poszczególnych żyłach sygnalizacyjnych
- rejestrację zmian stanów - graficzną i numeryczną z rozdzielczością 1ms
- testowanie multiplexerów
- emulowanie multiplexera

Przyrząd nie posiada ograniczone możliwości rozbudowy o opcje sygnalizacji.

Głównym przeznaczeniem SS E8 jest transmisja danych dlatego min. Opcjonalnie posiada możliwość rozbudowy o protokół Frame Relay.

 

  PCM/PDH/SDH
  ISDN
  sygnalizacja
  analogowe/xDSL
  transmisja danych
  optyka/światłowody
  mikroskopy
  synchronizacja

 

 

       Mapa serwisu   |    Kontakt

© 2001 SoHo ART.  Wszelkie prawa zastrzeżone.