Home   |   Produkty & Serwis   |   Nowości   |   Partnerzy   |   Sklep

Nasza oferta:

Auto - TIMS III

Analizator łączy pod transmisję danych. Umożliwia wszelkie pomiary wymagane w zakresie doboru łączy oraz par miedzianych przeznaczonych pod transmisje wąsko i szerokopasmową w tym systemy radiowego dostępu abonenckiego. 
Auto - TIMS III D -wersja dla pomiarów w pętli abonenckiej -ISDN, HDSL, DDS. 
Auto - TIMS III B -rozbudowany model D, dodatkowo oferuje pomiary sieci abonenckiej, międzycentralowej i międzymiastowj.

Przyrząd realizuje wszelkie niezbędne pomiary pod transmisję faksową i modemową w sieci publicznej oraz w systemach radiowego dostępu abonenckiego. Jest najpopularniejszym przyrządem używanym przez ekipy zajmujące się doborem łączy pod transmisję danych.

 

Krótki opis urządzenia:

Auto - TIMS III  jest analizatorem łączy pod transmisję danych. Pod tą nazwą kryją się wszelkie pomiary wymagane w zakresie doboru łączy oraz par miedzianych przeznaczonych pod transmisję wąsko i szerokopasmową:

  • łączy komutowanych i dzierżawionych pod transmisję fax i modem
  • jedno i dwu torów dzierżawionych pod transmisję DDS (baseband 64kbit/s)
  • jedno i dwu torów w pętli abonenckiej pod systemy xDSL; DDS, HDSL, ISDN, PCM4-10

Auto-TIMS od wielu lat dostarczany do TPSA jest najpopularniejszym przyrządem używanym przez ekipy zajmujące się doborem łączy pod transmisję danych. W ostatnim czasie został całkowicie (wewnętrznie) przeprojektowany przy zachowaniu wyglądu zewnętrznego. Obecnie dostępny model oparty jest o technikę analizy sygnału z wykorzystaniem procesora DSP. Technika ta pozwoliła na zwiększenie możliwości pomiarowych z zachowaniem współpracy z modelami starszymi (dotychczas użytkowanymi).

Zaoferowany Auto-TIMS III, występuje w czterech podstawowych modelach:

  1. Auto-TIMS III TMN; wersja uproszczona do podstawowych pomiarów dla pasma rozmównego
  2. Auto-TIMS III D; wersja do pomiarów w pętli abonenckiej (technika xDSL, HDSL, ISDN)
  3. Auto-TIMS III A; wersja do pomiarów jw. + sieć międzycentralowa
  4. Auto-TIMS III B; wersja bogata jw + sieć międzymiastowa i międzynarodowa

Każdy z modeli może być rozbudowany o dodatkowe opcje lub rozszerzony do wersji wyższej. Istotne jest to, że przyrząd wyposażony został w pamięć FLASH, co umożliwia rozbudowę i uaktualnienie wewnętrznego oprogramowania w dowolnym momencie. Firma Consultronics gwarantuje 'dożywotne' bezpłatne uaktualnianie oprogramowania. Technika procesora DSP umożliwiła zastosowanie filtrów wymaganych przy technikach szerokopasmowych, dlatego AT posiada obecnie różne filtry dla ISDN, DDS, HDSL itd., jak również możliwość rejestracji bardzo krótkich zakłóceń i przerw mogących generować się np. na zaśniedziałych stykach, które 'odzywają' się w momencie drgań szafki kablowej. Inne pomiary wiążą się miedzy innymi z pomiarami pod ISDN gdzie AT posiada możliwość pomiaru dopasowania i symetrii przy 40kHz. Silnym punktem AT, który podkreślali zawsze użytkownicy jest test automatyczny. Kontynuując tą filozofię Consultronics stworzył serię testów automatycznych pod wybraną technikę ISDN, HSDL czy DDS. Wystarczy, że użytkownik z menu głównego wybierze odpowiedni rodzaj techniki pod którą wykonywane są pomiary, a przyrząd automatycznie wykona wszystkie nastawy np. dla ISDN impedancję 150 om, serię pomiarów na 40kHz.

Pragnąc prześledzić zakres pomiarów wymaganych przy doborze par miedzianych w pętli abonenckiej dla techniki xDSL opisanych w zaleceniach ITU-T, możemy porównać testy wykonywane przez Auto-TIMS, a pomiary wykonywane testerami ręcznymi:

 

Nazwa pomiaru

Auto-TIMS III Tester ręczny
tłumienie w funkcji częstotliwości pełne (do 400kHz) wybrane częstotliwości
dopasowanie pełne (skanowanie) wybrane częstotliwości
przesłuchy międzykanałowe dla HDSL, ISDN, DDS pełne z odp. filtrami wybrane częstotliwości
szum, stosunek szum/sygnał pełne z odp. filtrami wybrane częstotliwości
szum międzykanałowy dla HDSL, ISDN, DDS pełne z odp. filtrami brak
zakłócenia impulsowe dla HDSL, ISDN, DDS pełne z odp. filtrami brak
krótkotrwałe przerwy pełne brak

stany nieustalone

pełne brak
symetria toru pełne brak
opóźnienie grupowe w paśmie rozm. i szerokim 200-4000Hz
60-110kHz
brak

Jak można zauważyć testery ręczne nie zapewniają pomiarów najistotniejszych parametrów mających ogromny wpływ na transmisję tj. stanów nieustalonych, krótkotrwałych przerw itd. Poza tym Auto-TIMS przedstawia graficznie wyniki pomiarów (charakterystyki tłumieniowe, dopasowanie w funkcji częstotliwości itd.)

Poza pomiarami w zakresie par miedzianych (pętli lokalnej) ekipy pomiarowe bardzo często zestawiają łącza dzierżawione pod transmisję modemową i faxową. W tym przypadku lista wymaganych pomiarów jest znacznie obszerniejsza:

Nazwa pomiaru

Auto-TIMS III Tester ręczny
tłumienie w funkcji częstotliwości pełne (0.2 do 4kHz) wybrane częstotliwości
opóźnienie grupowe w paśmie rozmównym pełne (0.2 do 4kHz) brak
przesunięcie częstotliwości tak brak
drżenie fazy tak brak
szum, stosunek szum/sygnał tak tak
zniekształcenia harmoniczne tak brak
zakłócenia impulsowe tak brak
stany nieustalone tak brak
szumy kwantyzacji tak brak
drżenie amplitudy tak brak
przesłuchy międzykanałowe tak tak
symetria tak brak
dopasowanie tak tak
skoki fazy tak brak

Bardzo istotnym faktem jest pełna zgodność Auto-TIMS III z zaleceniami ITU-T a jego popularność pozwala na pełną automatyzację w pomiarach pomiędzy różnymi punktami w sieci TPSA.

  PCM/PDH/SDH
  ISDN
  sygnalizacja
  analogowe/xDSL
  transmisja danych
  optyka/światłowody
  mikroskopy
  synchronizacja

 

 

       Mapa serwisu   |    Kontakt

© 2001 SoHo ART.  Wszelkie prawa zastrzeżone.