logo

Fundusze Unijne

Nasz projekt:
Opracowanie autonomicznego systemu do zbierania i analizy danych wraz z aplikacją WEB do zarządzania i monitorowania zadań realizowanych w wielostanowiskowej stacji naprawczej samochodów - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Celem realizacji projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa SohoArt Sp. z o.o. Innowacyjność projektu pozwoli wejść firmie SoHo Art na rynek z nowym produktem. System będący przedmiotem projektu jest unikalny w swojej funkcjonalności.

Przedmiotem projektu jest realizacja badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w celu opracowania autonomicznego systemu z aplikacją WEB do zarządzania i monitorowania zadań realizowanych w wielostanowiskowej stacji naprawczej samochodów. W pracach badawczych zaplanowano realizację następujących etapów:

BADANIA PRZEMYSŁOWE:

 • Etap 1
  Opracowanie struktury systemu wykonawczego z badaniami skuteczności realizacji funkcji autonomicznego systemu zarządzania warsztatem samochodowym.
 • Etap 2
  Zaprojektowanie konfiguracji i sposobu uzbrojenia stanowisk naprawczych w elementy wykonawcze z badaniami weryfikującymi poprawność konfiguracji systemu wykonawczego.
 • Etap 3
  Opracowanie narzędzia web do zarządzania elementami wykonawczymi i komunikacji ze zleceniodawcami.

PRACE ROZWOJOWE:

 • Etap 4
  Badania funkcjonowania wdrożonego autonomicznego systemu zarządzania warsztatem.
 • Etap 5
  Badania walidujące opracowany autonomiczny system zarządzania stacją. W ramach projektu nawiązana została współpraca z Jednostką Naukową - Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej.

Wartość ogółem (zł): 1 286 590,00
Wydatki kwalifikowalne (zł): 1 210 000,00
Wnioskowane dofinansowanie (zł): 848 750,00
% dofinansowania: 70.14